Beckhoff China

Beckhoff China

Office Guangzhou

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
2603, Building G, G.T. Land Plaza
No.16 Zhujiang East Road
Zhujiang New Town, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong Province, 510623
P. R. China

Phone:+ 86 20 / 38 01 03 00 Fax:+ 86 20 / 38 01 03 03 guangzhou@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn