Beckhoff China

Beckhoff China

Office Hangzhou

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1007, China Resources Building A,
No.1366, Qianjiang road,
Jianggan District,
Hangzhou, Zhejiang Province
P. R. China

Phone:+ 86 571 / 87 65 27 86 - 8008 Fax:+ 86 571 / 87 65 27 85 hangzhou@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn